Epistolario

Misivas con outros escritores galardoados co Premio Nobel como Gabriel García Márquez ou Vicente Aleixandre, autores da Xeración do 98 como Azorín ou Baroja, autores da Xeración do 27 como Rafael Alberti, Gerardo Diego, Jorge Guillén e Dámaso Alonso por poñer un exemplo, epistolario con Américo Castro, Max Aub, Francisco Ayala, María Zambrano e, en definitiva, múltiples personalidades da época reunidos nunha magnífica colección imprescindible para a investigación da cultura española de posguerra.

Para consultar o epistolario dixitalizado podes consultar

imagen_linkCervantes Virtual/Epistolario.

Subscríbete ao noso boletín