Accesibilidade

www.boe.es="">Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

 

Esta declaración de accesibilidade aplica ao sitio web da Fundación Camilo José Cela.

Situación do cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

  1. falta de conformidade co RD1112/2018:
    • Poden existir problemas para percibir algúns elementos do sitio afectando ao requisito 9.1.3.1 Información e relacións de UNE-EN 301 549:2019.
    • Pode non estar dispoñible algunha información relativa a elementos do sitio que afectea comprender como usar estes elementos ou a información que proporcionan afectando ao requisito 9.3.1.2 Idioma das partes de UNE-EN 301 549:2019.
    • Algúns navegadores ou produtos de apoio poden experimentar problemas para interpretar algúns elementos deste sitio afectando ao requisito 9.4.1.1 Procesamento de UNE-EN 301 549:2019.
  2. carga desproporcionada: non aplica.
  3. o contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable: non aplica.

 

Preparación da presente declaración de accesibilidade

Esta declaración foi preparada o 27/02/2020.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

Última revisión da declaración: 27/02/2020.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do Sistema Integrado de Atención á Cidadanía de xeito electrónico, telefónico ou presencial.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

Procedemento de aplicación

O procedemento de reclamación recollido no artigo13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembrode 2020.

Contido opcional

Data de última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizadao 27/02/2020.

Ligazóns relacionadas

Subscríbete ao noso boletín